Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Ivaně Štěrbové, se sídlem Fikerova 2, Praha 4, IČ: 03581632, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

• jméno a příjmení

• název společnosti

• e-mail

• telefonní číslo

• a další informace, které uvádíte ve svém životopise, který mi z vlastní vůle zasíláte.

2. Údaje v bodě 1. je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici o kterou se ucházíte, popřípadě jiné, na které se předem ústně či prostřednictvím e-mailu domluvíme. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. Váš životopis a údaje v něm uvedené mohou být poskytnuty dále 3. osobě, ale pouze pro účely výběrového řízení na pracovní pozici viz.bod 2.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu ivana.sterbova@prostorprodialog.cz nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti viz. adresa výše v tomto dokumentu.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

• vzít souhlas kdykoliv zpět,

• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

• na přenositelnost údajů,

•  podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Děkuji za pochopení.