Přednáška na téma "Naslouchejte signálům kolem vás" - 17.2. v 18:00