Poznej sám sebe – sebekoučink pro každého

14.11.2015 20:47

Často se mi stává, že klienti jen velmi málo znají sami sebe, to co umí, v čem jsou dobří a v čem vynikají. V záplavě všech povinností  nám totiž nezbývá čas o těchto, zdánlivě jasných věcech, příliš přemýšlet a tak volně proplouváme životem a hasíme co se dá. Již mnoho mých klientů se „zaseklo“ na tom, že si neuvědomují své kvality a zároveň vědí, že přesně toto je brzdí v jejich rozvoji a cestě dál. Rozhodla jsem se tedy vypracovat techniku osobní analýzy, která prohloubí naše sebepoznání a povede k hlubšímu uvědomění jací jsme. Nejedná se o žádný nový objev. K analýze využívám metodu SWOT, která je velmi známá v ekonomii, ale také hojně využívaná při zvažování podnikatelských příležitostí.

Vyčleňte si alespoň 30 minut času sami pro sebe, vezměte si tužku a papír a postupně odpovídejte na jednotlivé otázky. V některých pasážích budete potřebovat konzultaci s jinými lidmi. Doporučuji nejdříve dokončit celý úkol ze svého úhlu pohledu a teprve poté oslovit okolí.

Příjemnou zábavu :-).

Silné stránky

Jaké jsou Vaše silné stránky? V čem jste dobrý/á? Co dobrého na sobě vidíte Vy?

Jaké jsou Vaše schopnosti a dovednosti, které využíváte v práci či při studiu? Jaké ještě?

Ve kterých vlastnostech vynikáte oproti okolí?

Které vlastnosti máte z Vašeho pohledu lepší než většina lidí kolem?

Které vlastnosti a dovednosti využíváte ve svém soukromém životě? Které jen když jste sám/a se sebou?

Na jakou svou schopnost, dovednost, vlastnost jste pyšná/ý?

-------------------------------

Jaké pozitivní vlastnosti na Vás druzí obdivují? 

Co by o Vás řekli Vaši kamarádi, rodina, partner, známí, kolega, šéf? Jaká/ý jste?

Slabé stránky

Jaké jsou Vaše slabé stránky? Co Vám moc nejde?  V čem si nejste jistá/ý?

Jaká vlastnost, schopnost nebo dovednost Vám zcela schází ve Vašem zaměstnání/studiu, nebo v zaměstnání (studiu), které byste si představoval/a? V čem Vás to brzdí?

Které negativní vlastnosti, schopnosti nebo dovednosti Vás brzdí v osobní životě?

Kterou svou negativní vlastnost považujete za tu, která Vás nejvíce brzdí ve Vašem rozvoji?

Jaké máte zlozvyky?

Jak jste na tom ve srovnání s ostatními?

-------------------------------

Jaké slabé stránky na vás vidí druzí (Vaši kamarádi, rodina, partner, známí, kolega, šéf)?

 

Příležitosti

Jaké vlastnosti, schopnosti či dovednosti byste mohl/a zlepšit? Jakým způsobem?

Co/kdo by Vám mohlo pomoci?

Co by Vám poradil někdo komu věříte?

Co by se potom změnilo?

Co byste tomu řekl/a? Jak by reagovalo okolí?

 

Hrozby

Je některá z Vašich slabých stránek pro Vás hrozbou nebo skutečnou brzdou? Pokud ano – která? Jak byste mohl/a tuto slabou stránku odstranit, nebo zmenšit její důležitost, dopad, …? Co by vám poradil člověk, kterému věříte? Co by se potom změnilo?

Co může mít vliv na to, abyste nyní pracovali na odstraňování slabých stránek a posilování těch silných? Jaké překážky mohou nastat?

 

Co tedy uděláte?

 Kdy to uděláte?