Koučink – co, proč, jak a kdy?

03.11.2015 10:06
Ačkoliv povědomí o koučinku lidé již docela mají, stále a často, narážím na to, že ne tak úplně správné. Rozhodla jsem se tedy, že přispěji svou troškou do mlýna a pokusím se to objasnit. Jak vypadá taková spolupráce s koučem? Kdy je koučink vhodný a účinný a kdy se naopak nedoporučuje? Čtěte dále...

Kolem koučinku se točí různé mýty. Je to způsobeno tím, že v podstatě neexistuje oficiální pracovní pozice Kouč. To bohužel, vedlo k tomu, že koučem se může nazvat kdokoliv a to i člověk bez patřičného vzdělání a akreditací. Tito lidé, bohužel, v Čechách poněkud zkazili koučinku jméno. Je nyní na nás, aktivních a skutečně řádně akreditovaných koučích, abychom mu jméno spravili.

Co to vlastně je – koučink?

Koučink je vedený a částečně strukturovaný rozhovor při němž klient sám nachází odpovědi na své otázky. Klient také sám nachází možnosti řešení, které povedou k dosažení jeho cíle. Kouč je v roli průvodce, který pokládá otázky, poskytuje „zrcadlo“ a pomáhá klientovi posílit jeho uvědomění. Kouč neradí, nehodnotí, nechválí ani nekárá. Kouč tímto procesem umožňuje klientovi podívat se na věc z jiného úhlu pohledu.

Jak takový koučovací rozhovor (série rozhovorů) vlastně probíhá?

Obvykle se kouč a klient nejprve nezávazně sejdou, aby si vzájemně popovídali, poznali se a ujasnili si vzájemná očekávání. Rovněž je tato úvodní schůzka důležitá, aby si vyzkoušeli, zda jsou si příjemní jako lidé. Podobně jako ve všech pomáhajících profesích, je tato část extrémně důležitá. Mezi koučem a klientem má vzniknout vztah sobě rovných. Ego nechávají oba, jak klient tak kouč, doma. Pokud vše zafunguje tak, jak má a oba shledávají v následujících setkáních přínos, domlouvají se na průběhu spolupráce.

Většina klientů volí mezi balíčkem 3-5 konzultací. Konzultace trvají většinou 60-90 minut a opakují se dle domluvy a potřeby cca po 3-5 týdnech. Někteří klienti volí konzultace jednorázové, což je jistě možná varianta. Dokonce jsou i témata, kdy klient rychle najde to, co jej brzdí a jednorázová konzultace mu zcela stačí. Tito klienti se poté často nepravidelně vrací po několika měsících, když opět mají téma, které potřebují řešit. Koučink využívají tedy nárazově, když cítí, že se potřebují vyznat ve svých myšlenkách.

Když se zeptáte kouče na optimální počet konzultací, většinou vám odpoví 3-6 po sobě jdoucích. Důvodem není to, že chce mít jistého zákazníka (ač nepopírám, že to pro kouče jisté výhody přináší), ale hlavně to, že se za tuto dobu klient částečně naučí uvažovat koučovacím způsobem, což mu velmi pomůže v jeho životě. A právě v tom shledávám další, obrovský, přínos koučinku. Za tuto dobu klient tak trochu prokoukne princip a může jej poté aplikovat ve svém životě prakticky kdykoliv.

Samotná konzultace probíhá formou řízeného rozhovoru. Klient si stanoví téma na kterém by rád pracoval a s pomocí kouče si vytvoří cíl, kterého by rád v tomto tématu dosáhl. Stanovit si cíl je nesmírně důležité, protože pouze pokud jej známe, můžeme se vydat na cestu. U některých klientů je právě tvorba cíle úplně nejtěžší část koučinku. Když klient zná svůj cíl, kouč vede rozhovor s klientem tak, aby si uvědomil, jak je to nyní, vzhledem k tomuto cíli. Důležité je zmínit, že v koučinku nejdeme do minulosti. Minulost se občas, samozřejmě, objeví, ale úkolem kouče je nasměrovat klientovo uvažování do přítomnosti a následně do budoucnosti. Jedině tak může být koučink efektivní a přinášet výsledky. Poté kouč přiměje klienta k uvědomění si všech možností, které má, aby dosáhl cíle. Výstupem z každé konzultace je akční plán, pokud možno s termíny plnění jednotlivých úkolů, které povedou ke splnění cíle. Po celou dobu konzultace kouč zapisuje důležité okamžiky, které klient zmínil a tento zápis na konci sezení klientovi odevzdá. Pak je vše již na klientovi, jeho vůli a motivaci.

S jakými tématy klienti nejčastěji přicházejí?

Velice často se opakuje témata:

Zaměstnání:

·         Uvažuji o změně práce.

·         Pracovní vyhoření.

·         Práce mě nebaví.

·         Nemohu najít práci.

·         Mám dvě pracovní nabídky a nevím kterou si vybrat.

Podnikání:

·         Zvažuji začít s podnikáním – mám se do toho pustit?

·         Mám být zaměstnanec nebo podnikatel?

·         Partner do podnikání – ano/ne?

·         Nemohu se rozhodnout koho přijmout za partnera pro své podnikání.

·         Bude mě to podnikání doopravdy bavit?

Manažerská rozhodnutí:

·         Mám ho/ji přijmout/vyhodit?

·         Jak se mám nyní zachovat?

·         Bude tento obchod skutečně dobrý pro naši firmu?

·         Chci vyřešit konflikt na pracovišti.

Vztahy:

·         Vztah s partnerem – má to ještě cenu?

·         Chci se vyvarovat chyb a chci si najít konečně někoho „pořádného“.

·         Jak nastavit a udržet hranice v rodině a ve vztahu.

·         Jak řešit konflikty doma, s partnerem, kolegy, …

·         Vztah k sobě samému – sebeláska, sebepřijetí.

Já:

·         Nemám motivaci

·         Nemám energii a sílu

·         Co mě vlastní baví?

·         Co umím?

·         Kým jsem?

·         Sebehodnocení, Sebepoznání

Kdy je koučink neúčinný ba dokonce nežádoucí?

Koučink je neúčinný, když klient nechce ve svém životě vůbec nic měnit. Po absolvování konzultace již ví, jaké jsou jeho cíle, co jej brzdí a jak může cílů dosáhnout, avšak stále se nic neděje. Nefunguje to tak, že by kouč mávl kouzelným proutkem a byli bychom tam, kde si přejeme být. Vždy je to jen o nás samých a kouč je vítaným průvodcem na naší cestě, nikoliv čarodějem.

Koučink určitě nedoporučuji klientům, kteří trpí vážnými psychickými a psychiatrickým onemocněními (deprese, bludy, úzkosti, halucinace, apod.). Koučink může probíhat současně s lékařskou péčí (pokud obě strany shledají, že má v konkrétním případě žádoucí účinky), ale v žádném případě ji nemůže a ani nedokáže suplovat a nahradit.

Koučovacích témat je nesčetné množství. Co člověk, to originální téma. Velice často se stává, že klient brzy přijde na to, že potřebuje řešit úplně něco jiného, než si původně myslel. Jako by postupně rozbaloval jednotlivé vrstvy ořechu, až se dostane k jádru. A v tom je právě kouzlo a síla koučinku!

Stále ještě váháte? Neváhejte a pojďte jej vyzkoušet :-).