Jak překonat prvotní obavy a strach z podnikání

21.01.2016 08:32

Tento článek je publikovaný na serveru iPodnikatel. 

Ve své praxi se velice často setkávám s lidmi, kteří řeší pracovní stránku svého života. Čím dál tím častěji se opakuje téma, zda opustit spoutané vody zaměstnanecké  a vydat se na vlastní pěst do bezbřehých oceánů podnikatelské činnosti. Rozhodnutí jsou to bezesporu nemalá a zásadní a proto je nesmírně důležité zvážit je ze všech stran. Obzvlášť náročné bývá u lidí, kteří pracují na dobře placené pozici, kde mají již relativně klid, ale cítí, že je práce nenaplňuje a život jim proplouvá mezi prsty. Opustit onu „zlatou klec“ není vůbec jednoduché. Možná o něco snazší je rozhodování u lidí, kteří přišli náhle o práci, u žen vracejících po rodičovské dovolené zpět na trh práce a vůbec pro jakoukoliv skupinu  ohroženou na trhu práce. Tyto skupiny obvykle takto řeší svou situaci s uplatněním na trhu práce – chtějí si vytvořit vlastní pracovní příležitost. Ať již patříte do jakékoliv skupiny (i třeba zde nezmíněné) dost pravděpodobně se potýkáte s podobnými otázkami a nejistotou, která nás, podnikatele (nebo budoucí podnikatele) spojuje.

Pojďme se nyní podívat na některé z nich. Předám Vám své zkušenosti, ať již z vlastního podnikání nebo z příběhů svých klientů. Pokusím se také dát tipy na to, jak tyto obavy překonat a jít do toho. Možná si zase a znovu pokládáte tyto otázky.

1„Pořád nevím všechno. Musím ještě na další kurz, vyzkoušet toto a tamto. Neumím to tak dobře, abych to mohl/a prodávat.“

Realita: Nikdy nebudete znát všechno. Nikdy nebudete mít pocit, že jste připraven/á a nemůže Vás už nic překvapit. Každý odborník, ať dělá cokoliv, jednou začínal. Máte právo něco nevědět. Máte právo udělat chybu. Důležité je se k tomu umět postavit a zvolit správnou taktiku jak situaci vyřešit. (Pokud vůbec někdy nastane). Zatloukat X přiznat se. Kdo z nás někdy neudělal botu? Už nyní víte dost na to, abyste začal. Jediné co nyní potřebujete je získat zkušenosti. A ty Vám do hlavy nikdo „nenaleje“.

2.  „Chci podnikat. Mám nápad, ale nemám dost peněz. Kdybych měl/a peníze, tak by to bylo jiné. “

Realita: Každý může podnikat. V dnešní době existuje spousta organizací, kteří sdružují podnikatele či potencionální podnikatele s investory, kteří hledají příležitosti. Naučte se svůj nápad dobře slovně „prodat“. Trénujte na svých blízkých a známých a berte si zpětnou vazbu. Až to budete umět, uvěříte v kvalitu svého projektu a bez obav můžete oslovit potencionálního investora nebo se přihlásit  do podnikatelské soutěže.

3. "Mám strach z těch formalit kolem. Jakou mám zvolit formu podnikání? Co všechno musí podnikatel splňovat? Nechce se mi jednat s úředníky."

Realita: Každý druh podnikání má svá specifika, které je potřeba si dopodrobna nastudovat. Jiné je to pokud provozujete živnost a nabízíte poradenskou činnost a jiné pokud provozujete gastronomické zařízení. Je proto zapotřebí důkladně si zjišťovat informace. Obvykle začínáme na internetu a bohužel hodně z nás tam také končí. Proto je třeba konečně se vydat na Živnostenský úřad a začít činit. S Živnostenským úřadem mám jedině kladné zkušenosti (ač v každém regionu to může být jinak). Ne všichni úřadníci „koušou“ ;-). Je třeba si uvědomit, že také dost záleží na nás s jakou náladou se na úřad vydáme. Co vysíláme, to dostáváme zpět. Na úřad vždy doporučuji chodit včas (nikoliv těsně před zavíjačkou), nebýt ve spěchu, s dobrou náladou a hlavně s pokorou ;-). U mě osobně nastal obrovský zlom, když jsem si založila živnost. Přesně v ten den. Najednou jsem věděla, že to myslím vážně a že jsem se doopravdy rozhodla. Uvěřila jsem tomu a začala jsem dělat maximum pro to, aby mě můj nový „status“ podnikatele uživil. 
Když jste na úřadě – ptejte se. Úředník Vás vždycky nasměruje dál a to Vás „vymotá“ z neuchopitelného množství informací, které nacházíte na internetu.

4. "Nevím jestli mě to uživí. Mám udělat takovou investici? Co když se to lidem nebude líbit? Co když nebude zájem?"

Realita: Kdo nic nezkusí, nic nezkazí. Dokud to nevyzkoušíte, nikdy nebudete znát odpověď. Možná Vám nerealizování nápadu zachrání peněženku, možná přijdete o svůj dokonalý podnikatelský nápad, protože ho zrealizuje někdo jiný. Ale… Ať uvažujete o čemkoliv, zamyslete se nad veškerými prvotními náklady, které Vás to bude stát a věřte, že jich bude ještě mnohem více, než Vás v tuto chvíli napadne. Pak si představte, že už „to“ funguje a zkuste si spočítat jaké měsíční náklady budete mít na provoz, personál a náklady na jeden výrobek (službu), kterou budete prodávat.  Za kolik výrobek/službu prodáte? Kolik jich musíte prodat, abyste poplatili vše potřebné? Kolik jich musíte prodat abyste uspokojili své mzdové požadavky? Odborníci vždy doporučují udělat si podrobný podnikatelský plán. Ano, v případě rozsáhlých projektů s tím souhlasím. Opět je tu ale jedno „ale“. Plán je plán a realita bývá většinou  hodně odlišná. Jak můžete nyní vědět kolik prodáte výrobku za 2 roky? Začněte tedy klasickou SWOT analýzou svého podnikatelského nápadu. Poté si udělejte prvotní kalkulaci. Použijte tužku a papír a porovnejte náklady a výnosy. A hlavně používejte „SELSKÝ ROZUM“.

Ideální je zvolna zkoušet zda je o takové zboží/služby zájem a pak se rozhodnout. Jen pozor na nejbližší okolí. Často se jim nápady líbí a jsou nadšeni, ale pouze do okamžiku než mají vyndat peněženku. Pokud se s tímto setkáte, zbystřete a zkuste zanalyzovat důvod. Nezavírejte před tím oči. Každý člověk je potencionální zákazník.

5. "Mám do toho jít sám/a? S Pepou nebo Karlem? Oba jsou dobří kamarádi. Tak to zkusme společně. Nezničí to naše přátelství?"

Realita: Partnera do podnikání vybírejte opravdu důkladně. Drtivá většina přátel, kteří spolu začali podnikat, se dříve nebo později rozkmotří. Kamarády obvykle známe z úplně jiného úhlu než z pracovního a ten je naprosto odlišný. Vždy je důležité si primárně uvědomit, co kdo může vnést do projektu. Stěžejní je, aby každý uměl něco jiného a aby se partneři vzájemně doplňovali. Stejně důležité je od samého počátku vše správně právně nastavit a vyjasnit si způsob dělení zisku. Zkuste si schválně oba nezávisle sepsat, co od svého podnikatelské partnera vlastně očekáváte a požadujete? Sedněte si spolu a sdělte si výsledky. Shodují se Vaše představy?

Stále máte ještě strach a pochybnosti? Je to normální a vždycky nějaké budou. Přečtěte si ještě 4 typy na závěr a pak se konečně rozhodněte :-):

1) Zvažte všechna pro a proti a dopady na vaše okolí.

2) Zvažte co budete konkrétně Vy dělat ve Vašem projektu. Je to to, co si přejete? Je to reálné, že to doopravdy budete dělat?

3) Počítejte s tím, že práce bude (alespoň v prvním roce) mnohem, mnohem více než dosud. Jste na to Vy a Vaše rodina připraveni?

4) Pořád to zní realisticky? Tak co tedy uděláte pro své podnikání jako první? Kdy to uděláte?

Hodně štěstí!

Ivana Štěrbová